1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktperson och stödfamilj

Behöver du en medmänniska eller en familj som kan hjälpa dig att leva ett självständigt liv genom att minska isolering, följa med på fritidsaktiviteter och ge råd i vardagssituationer kan du få en kontaktperson.

Kontaktsekreterare

NULL

Socialsekreterare, Myndighetsavdelningen