Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Serviceboende

Det finns flera olika boendeinsatser som riktar sig till dig med funktionsnedsättning.

Texten uppdaterad 2020-04-29

Servicebostad innebär att du har egen lägenhet från vilken du kan tillkalla personal dygnet runt. Denna personal står till förfogande för ett mindre antal personer. Lägenheterna är fullvärdiga och ofta anpassade efter den enskildes behov. Om du bor i servicebostad har du också tillgång till en gemensamhetslokal om du önskar samvaro, där finns också oftast personalens bas.

Bostad med särskild service i form av servicebostad är en insats som kan vara lämplig för människor som inte klarar av att bo i ordinärt boende men som inte har ett så omfattande hjälpbehov att ett boende i gruppbostad är nödvändigt.

Socialsekreterare Barn/Unga LSS

NULL

Myndighetsavdelningen