Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boende

Det finns flera olika boendeinsatser som riktar sig till dig med funktionsnedsättning.

Texten uppdaterad 2020-08-12

Många människor med funktionsnedsättning hyr eller köper en bostad på den vanliga bostadsmarknaden. Då kan det vara aktuellt med en bostadsanpassning eller stöd i hemmet för att du ska få vardagen att fungera.

När dina behov är större än så kan det vara en bostad med särskild service, där tillgång finns till personal dygnet runt, som är rätt insats. Bostad med särskild service är en insats som kan beviljas enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller SoL, socialtjänstlagen. Det finns olika former av bostäder med särskild service och de vanligaste kallas för servicebostad och gruppbostad. För båda formerna gäller att de ska smälta in i en normal bostadsmiljö. Bostäder med särskild service ska alltså inte ha för stort antal hyresgäster eller en institutionell karaktär.

En bostad med särskild service är en egen lägenhet med hyreskontrakt och med tillgång till personalstöd.

Just nu under rådande pandemi genomförs inga visningar av lediga lägenheter. Du får istället möjlighet att titta på planlösning, bilder och annan fakta inför uthyrning av lägenhet.

Socialsekreterare

NULL

Myndighetsavdelningen