Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avlösarservice

Avlösarservice syftar till att ge dig som förälder eller anhörig till någon med en funktionsnedsättning egen tid till vila, egna aktiviteter utanför hemmet eller för att ge eventuelle syskon lite extra uppmärksamhet

Texten uppdaterad 2021-02-09

Avlösarservice utförs i det egna hemmet och innebär att en avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden. Avlösningen i hemmet kan ske som regelbunden insats eller vid enstaka tillfällen.

Socialsekreterare Barn/Unga LSS

NULL

Myndighetsavdelningen

Socialsekreterare Vuxna LSS

NULL

Myndighetsavdelningen

Linnéa Kihlgren

NULL

Enhetschef LSS, Myndighetsavdelningen

Sara Falk

NULL

Metodhandledare LSS, Myndighetsavdelningen