Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avlösarservice

Avlösarservice syftar till att ge dig som förälder eller anhörig till någon med en funktionsnedsättning egen tid till vila, egna aktiviteter utanför hemmet eller för att ge eventuelle syskon lite extra uppmärksamhet

Texten uppdaterad 2020-04-29

Avlösarservice utförs i det egna hemmet och innebär att en avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden. Avlösningen i hemmet kan ske som regelbunden insats eller vid enstaka tillfällen.

Socialsekreterare

NULL

Myndighetsavdelningen