Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Drogförebyggande arbete

I Alingsås arbetar vi drogförebyggande utifrån Öckerömetoden. Metodens mål är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar.

Texten uppdaterad 2021-05-17

Öckerömetoden har beskrivits som en helhetslösning med lokala drogförebyggare i fokus. Uppföljning sker genom årliga lokala drogvaneundersökningar som återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet. Fokus för metoden är alkohol, men målet är att indirekt påverka även annan drogkonsumtion och normbrytande beteenden. ANDT står för alkohol, narkotika, doping, tobak och kommunen arbetar för att förebygga bruk och missbruk tidigt. 

  • Bild på organisationsmodell

  • Genom årliga drogvaneundersökningar får de vuxna i samhället en samlad bild av hur läget gällande alkohol, tobak och narkotika ser ut. Drogvaneundersökningen återrapporteras, både direkt och via massmedia, till vårdnadshavare, politiker och allmänhet. Tanken med detta är att ge en stark lokal och aktuell förankring.

    Statistiken kan sedan användas på föräldramöten där siffrorna skapar krismedvetenhet och mobiliserar en enhetlig föräldrakraft. Den kan också användas för att se trender över tid och det har visat sig att metoden är framgångsrik.

  • Målet är att medverka på alla föräldramöten i årskurs 7-9 i kommunen. Om behov finns kan även drogförebyggaren medverka i de lägre årskurserna och/eller gymnasiet. På föräldramötena ges konkreta tips på hur man som ungdomsförälder skall förhindra alkoholdebut. På varje föräldramöte presenteras också resultat av den senaste drogvaneundersökningen, anpassad efter målgrupp. Presentationernas tidslängd varierar och anpassas efter den tid skolan kan avvara vid varje tillfälle, men normalt brukar det vara omkring 10-30 minuter.

  • Nyhetsbrevet innehåller information om nuläget gällande ungdomar och droger i kommunen, tips om föreläsningar, böcker, tv-program och artiklar om relevanta ämnen samt uppmuntran till ett fortsatt restriktivt förhållningssätt hos föräldrarna.

    Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Maila hakan.fransson@ockero.se

Caroline Forssbaeck

NULL

Folkhälsostrateg, Säkerhetsenheten