1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Faderskap, föräldraskap

Texten uppdaterad 2020-10-15

Pappa som kramar sin dotter.

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska faderskapet/föräldraskapet fastställas av kommunens socialnämnd. Detta görs av en handläggare vid Socialförvaltningen.

En bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet sker skriftligen och ska bevittnas av två personer. Fastställandet kan göras under graviditeten angående faderskap eller efter barnets födelse.

Genom skatteverkets folkbokföring underrättas socialnämnden om vilka barn som behöver ett fastställande av faderskap/föräldraskap. Det gäller även ett invandrat barn där uppgifter eller godkända handlingar saknas om moder eller faderskap.

Om parterna inte bor tillsammans, faderskapet framstår som ovisst och om det gäller föräldraskap sker en utredning hos familjerätten innan socialnämnden kan godkänna bekräftelsen. Familjerätten kallar modern, den hon namngett som den andre föräldern eller fadern för utredning som kan leda till fastställande av faderskap/föräldraskap eller dom i domstol i vissa fall.

Vill ni göra fastställandet under graviditet, kontakta familjerätten för att beställa tid för ett möte.

Enhet familjerätt

NULL

Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Liselotte Dedon

NULL

Enhetschef, Enhet familjerätt, Socialförvaltningen