Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Misstanke om barn som far illa

Om ett barn far illa – hit kan du vända dig

Texten uppdaterad 2020-08-31

Bild på en flicka som tänker.

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen skyldighet att rapportera till Socialförvaltningen om de misstänker att barn eller unga far illa.

För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårdspersonal och fritidspersonal gäller skyldigheten oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du göra?

I Alingsås kommun kan du vända dig till Socialförvaltningens utredningsenhet om du misstänker att barn far illa. De tar emot anmälningar och information.

Du kan göra anmälan anonymt. En anonym anmälan utreds som andra anmälningar. Du kan också ringa för att rådfråga.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på 112, eller till social beredskap – se nummer nedan. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten all fara som rör barn.

Utredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som avser barns hemförhållanden görs när barnet kan vara i behov av stöd eller skydd.

Besökstider/öppettider Utredningsenheten

Måndag kl. 08.00–17.30
Tisdag–torsdag kl. 08.00–16.30
Fredag kl. 08.00–15.00

Besöksadress
Socialförvaltningen
Sidenvägen 7 F

Socialjour
Kvällar, nätter och helger
031-365 87 00

Utredningsenheten

NULL

Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Anna Tell

NULL

Enhetschef, Utredningsenheten, Socialförvaltningen