Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Misstanke om barn som far illa

Texten uppdaterad 2020-06-22

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen skyldighet att rapportera till Socialförvaltningen om de misstänker att barn eller unga far illa.

För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårdspersonal och fritidspersonal gäller skyldigheten oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du göra?

I Alingsås kommun kan du vända dig till Socialförvaltningens utredningsenhet om du misstänker att barn far illa. De tar emot anmälningar och information.

Du kan göra anmälan anonymt. En anonym anmälan utreds som andra anmälningar. Du kan också ringa för att rådfråga.

Om du anser att ett barn är i akut fara ska du ringa omedelbart till polis eller till social beredskap. Polisen är skyldig att rapportera vidare till socialtjänsten all fara som rör barn.

Utredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som avser barns hemförhållanden görs när barnet kan vara i behov av stöd eller skydd.

Utredningsenheten

NULL

Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Anna Tell

NULL

Enhetschef, Utredningsenheten, Socialförvaltningen