Nu gäller skärpta nationella råd för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stipendier och fonder

Texten uppdaterad 2020-06-02

Du har möjlighet att söka pengar ur fonder och stiftelser. För att kunna söka måste du uppfylla vissa villkor. Information om vilka villkor och regler som gäller för att söka, hittar du hos respektive stiftelse.

Stipendier och fonder

 • Avkastningen ska användas för ändamål, som inom gymnasieskolan främjar:
  a. elevernas fostran och undervisning,
  b. vetenskaplig forskning och undervisning,
  c. konstnärlig, idrottslig, social eller annan därmed jämförlig verksamhet.

  Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

  Ansökningarna skickas till kultur.utbildning@alingsas.se senast 30 april.

 • Fonden bildades 1991 genom sammanläggning av 39 mindre fonder. 1997 tillfördes även Anton Holmbergs fond.

  Syfte: Avkastningen ska användas till stöd åt behövande inom kommunen. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses av kommunen.

  Vem får söka: Barn, familjer, äldre och funktionshindrade inom Alingsås kommun som lever under knappa ekonomiska omständigheter.

  Välkommen att skicka in din ansökan till:

  socialnamnden@alingsas.se
  Socialförvaltningen, 441 81 Alingsås

 • Fonden bildades 1991 genom sammanläggning av tre fonder.

  Syfte: Fondens avkastning ska användas för beredande av vilo- och konvalecentvård åt behövande personer.

  Vem får söka: Personer som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem och som själv saknar ekonomiska förutsättningar.

  Välkommen att inkomma med din ansökan till:

  socialnamnden@alingsas.se
  Socialförvaltningen, 441 81 Alingsås

 • Avkastningen ska användas till stipendier till elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

  Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås. Stipendiat ska vara mantalsskriven i Alingsås.

  Ansökningarna skickas till kultur.utbildning@alingsas.se senast 30 april.

 • Avkastningen ska efter kollegiets bestämmande tilldelas förtjänta elever vid gymnasieskolan i Alingsås. Fonden ger bl.a. bidrag till naturvetenskaplig verksamhet för gymnasieelever, t ex Berzeliusdagarna, Linnédagarna, Unga Forskare och liknande. Till ansökan ska bifogas egen motivering.

  Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

  Ansökningarna skickas till kultur.utbildning@alingsas.se senast 30 april.

 • Alingsås kommun tillhandahåller låst cykelparkering i garage som kan användas året om, dygnet runt. För att kunna nyttja tjänsten görs registrering på triply.se/alingsas. De första 14 dagarna är en gratis prova-på-period. I och med registrering har ni ingått ett avtal med Alingsås kommun.

 • Kostnaden är 80 kronor för 30 dagar. Medlemskapet förlängs automatiskt med 30 dagar i taget, tills du väljer att säga upp abonnemanget – senast 2 dagar innan det går ut. Mejl skickas i samband med varje förlängning.

 • triply.se/alingsas, klicka ”Pröva på” och följ instruktionerna. Du behöver Bank-ID samt ett giltigt bankkort till hands. Första gången vid garaget registrerar du det kort/tagg du vill använda för att komma in i garaget. Välj ”Registrera passerkort”.  Följ instruktionerna och blippa det passerkort/tagg du vill använda vid garagets kortläsare. Många kort fungerar, exempelvis. resekort och bankkort med blippfunktion.

 • Du får parkera din cykel i garaget så länge du vill när du är medlem, dock är detta en pendelparkering och lämnade cyklar kommer att omhändertas.

 • Klicka på logga in-knappen högst upp till höger på triply.se. Saknar du lösenord? Klicka på knappen logga in och klicka sedan på länken Saknar du lösenord.

 • I enlighet med GDPR och enligt de användarvillkor du godkänner. Se avtalsvillkor för ytterligare information.

 • Stationsgatan 3, vid Bussterminalen.

 • Om du har ett abonnemang ger ditt kopplade passerkort/tagg tillgång till garaget. Dörrarna öppnas automatiskt efter att du blippat ditt kort.

 • För frågor rörande webbsidan, tillträde, ditt abonnemang eller din betalning, hör av dig till support@triply.se.

 • Alingsås kommun ansvarar inte för skador på cykel eller dess tillbehör, förlust av cykel eller andra personliga tillhörigheter som förvaras i cykelgaraget. Tänk på att alltid låsa fast din cykel. Stölder är väldigt ovanliga, men i händelse av stöld vänligen kontakta polisen.

 • Om du avslutat ditt abonnemang ska du senast vid abonnemangsperiodens utgång avlägsna cykeln ur garaget. Cykel som finns kvar efter att abonnemanget löpt ut får omhändertas enligt Alingsås kommuns rutiner. Cykeln lämnas ut mot uppvisande av legitimation och nyckel till det ursprungliga låset. Användare är inte berättigad till ersättning för eventuella skador som har samband med cykels avlägsnande eller förvaring.

 • Gå till garaget och logga in på triply.se för att hantera ditt abonnemang. Gå in på din profil och klicka på byt kort. Följ instruktionerna och blippa ditt nya kort/tagg vid garagets kortläsare (du kommer att få blippa kortet två gånger).

 • Om det finns saldo på kontot är det vanligaste skälet till nekad betalning att kortet inte är upplåst för internet-handel (detta går oftast bra att fixa via internetbanken). Pröva annars att använda ett annat bankkort om  du har möjlighet till det. För närvarande är kortbetalning det enda sättet att betala.

Alingsås kommun