Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stipendier och fonder

Texten uppdaterad 2020-06-02

Du har möjlighet att söka pengar ur fonder och stiftelser. För att kunna söka måste du uppfylla vissa villkor. Information om vilka villkor och regler som gäller för att söka, hittar du hos respektive stiftelse.

Stipendier och fonder

 • Avkastningen ska användas för ändamål, som inom gymnasieskolan främjar:
  a. elevernas fostran och undervisning,
  b. vetenskaplig forskning och undervisning,
  c. konstnärlig, idrottslig, social eller annan därmed jämförlig verksamhet.

  Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

  Ansökningarna skickas till kultur.utbildning@alingsas.se senast 30 april.

 • Fonden bildades 1991 genom sammanläggning av 39 mindre fonder. 1997 tillfördes även Anton Holmbergs fond.

  Syfte: Avkastningen ska användas till stöd åt behövande inom kommunen. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses av kommunen.

  Vem får söka: Barn, familjer, äldre och funktionshindrade inom Alingsås kommun som lever under knappa ekonomiska omständigheter.

  Välkommen att skicka in din ansökan till:

  socialnamnden@alingsas.se
  Socialförvaltningen, 441 81 Alingsås

 • Fonden bildades 1991 genom sammanläggning av tre fonder.

  Syfte: Fondens avkastning ska användas för beredande av vilo- och konvalecentvård åt behövande personer.

  Vem får söka: Personer som behöver bidrag till någon form av vistelse utanför sitt hem och som själv saknar ekonomiska förutsättningar.

  Välkommen att inkomma med din ansökan till:

  socialnamnden@alingsas.se
  Socialförvaltningen, 441 81 Alingsås

 • Avkastningen ska användas till stipendier till elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

  Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås. Stipendiat ska vara mantalsskriven i Alingsås.

  Ansökningarna skickas till kultur.utbildning@alingsas.se senast 30 april.

 • Avkastningen ska efter kollegiets bestämmande tilldelas förtjänta elever vid gymnasieskolan i Alingsås. Fonden ger bl.a. bidrag till naturvetenskaplig verksamhet för gymnasieelever, t ex Berzeliusdagarna, Linnédagarna, Unga Forskare och liknande. Till ansökan ska bifogas egen motivering.

  Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

  Ansökningarna skickas till kultur.utbildning@alingsas.se senast 30 april.

Alingsås kommun