Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett stöd för dig som har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt.

Texten uppdaterad 2021-09-23

Försörjningsstödet är behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Målet är att försörjningsstödet ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Normalt anses föräldrarna vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess de fyllt 18 år och avslutat gymnasieskolan.

Din rätt att få försörjningsstöd

Det finns faktorer som påverkar din rätt att få försörjningsstöd.

Försäljning av tillgångar

Tillgångar (till exempel bankmedel, aktier eller kapitalvaror) som lätt går att sälja, kan påverka rätten till försörjningsstöd. Även fastighet och bil är tillgångar som kan påverka din rätt till försörjningsstöd.

Arbetsmarknadens förfogande

Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning för att kunna få försörjningsstöd.

Du som på grund av sjukdom inte kan arbeta ska kunna styrka detta med läkarintyg.

Kompetenshöjande verksamhet

Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år kan socialtjänsten begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej till sådant erbjudande kan försörjningsstöd vägras eller nedsättas.

Rådgivning

I vår uppgift ingår att på bästa sätt försöka hjälpa dig att bli självförsörjande. Du kan få personligt stöd men också rådgivning, information och andra insatser som kan vara till hjälp.

Vi kan även hjälpa till med budgetrådgivning och skuldsanering.

Sekretess och tystnadsplikt

Att du får försörjningsstöd och är registrerad hos socialförvaltningen är
sekretessbelagt. Personalen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga utan ditt samtycke. För att undvika felaktiga utbetalningar finns däremot en informationsskyldighet mellan vissa myndigheter, exempelvis Försäkringskassan och socialförvaltningen.

Väntetid

Eftersom vi ibland har lång väntetid rekommenderar vi att du lämnar in ansökan och handlingar så snart som möjligt. Ansökan lämnar du genom att ringa till oss och sedan lämnar in handlingar. 

Försäkringskassan kan hjälpa dig med bostadsbidrag, bostadstillägg och boendetillägg

Om du har låga inkomster kan du ha rätt till att få hjälp med din boendekostnad. Det finns olika sorters bidrag och vilket du kan söka beror på din situation. Du vänder dig till Försäkringskassan om du vill ansöka om någon av dessa bidrag.

Återansökan om ekonomiskt bistånd

Enhet stöd och försörjning

NULL

Om du redan har en handläggare, Avdelning Vuxna, Socialförvaltningen

Enhet Stöd och försörjning

NULL

Om du INTE har en handläggare, Avdelning Vuxna, Socialförvaltningen

Åsa Sönderaas Persson

NULL

Enhetschef, Enhet stöd och försörjning, Socialförvaltningen