Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter

Inom kommunens vård och omsorg betalar du avgifter för olika service- och omvårdnadsinsatser enligt en avgiftstaxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Texten uppdaterad 2022-01-17

För dig som har avgiftsbelagda insatser skickas det ut en inkomstförfrågan varje år med förtryckta uppgifter från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. Detta sker vanligen i månadsskiftet januari/februari, eller när du är helt ny som vårdtagare i vård och äldreomsorgen. För överskott av kapital är det beloppet som gällde 31 december förgående år som ska stå i årets kolumn.

Hyra

Hyra betalas för bostad på äldreboende och korttidsboende. Bostaden storlek och standard bestämmer hyresnivån.

Cicela Bergström

NULL

Ekonomisekreterare, Ekonomiavdelningen vård och omsorg