Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomi och ekonomiskt bistånd

Här hittar du information om den ekonomiska hjälpen som finns att ansöka om för den som är i behov av det.

Kontaktinformation

Förvaltningscheferna är ansvariga för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Socialförvaltningen ansvarar för Budget- och skuldrådgivning och Ekonomiskt bistånd samt Försörjningsstöd.

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för Avgifter, Bostadstillägg och Dubbla avgifter vid flytt till äldreboende.

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för Ekonomiskt bistånd för nyanlända.

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen

NULL

Vård- och omsorgsförvaltningen

Kultur- och utbildningsförvaltningen

NULL

Förvaltningskontoret kultur- och utbildning