Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som upprättas av socialnämnden i den avlidnes folkbokföringskommun. Om det blir aktuellt med en dödsboanmälan sänder socialnämnden den till Skatteverket. Det kostar ingenting att göra en dödsboanmälan.

Texten uppdaterad 2021-07-22

Förutsättningar för en dödsboanmälan

 • Att den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnaden och andra utgifter som rör dödsfallet. Har den avlidne en efterlevande make eller maka räknas giftorättsgods med som tillgångar.
 • Att fast egendom eller tomträtt inte ingår bland den avlidnes tillgångar.
 • Att hembesök ska kunna göras innan den avlidnes hem töms på dödsboets tillgångar.

Viktigt att tänka på vid dödsfall

 • Dödsboets tillgångar ska i första hand gå till begravningskostnaden.
 • Betala inte räkningar innan dödsboanmälan är färdig.
 • Stoppa alla autogiron och överföringar snarast.
 • Säg upp hyreskontrakt, elabonnemang, prenumeration med mera.
 • Kontakta fordringsägare och begär anstånd för obetalda fakturor med anledning av dödsfallet.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

 • Betala inte räkningar innan dödsboanmälan är färdig.
 • Om dödsboets tillgångar inte räcker för skäliga kostnader till begravningen kan ekonomiskt bistånd beviljas av socialnämnden.
 • Eventuell ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader ska göras av dödsbodelägare. 

Socialadministratör

NULL

Enhet stöd och försörjning, Socialförvaltningen

Åsa Sönderaas Persson

NULL

Enhetschef, Enhet stöd och försörjning, Socialförvaltningen