Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bouppteckning

En bouppteckning ska göras senast tre månader efter att en person har avlidit och kan göras av anhöriga, se information på Skatteverket. Där finns också telefonnummer du kan ringa.

Texten uppdaterad 2020-05-12


En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Finns efterlevande make eller maka räknar du också med dennes tillgångar och skulder. Du kan också anlita professionell hjälp med bouppteckningen via exempelvis en begravningsbyrå eller juridisk byrå.


Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Alingsås kommun