Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Demens

Demensvården i kommunen syftar till att ge en god omsorg om personen, att stödja närstående samt att öka kunskapen om demenssjukdom, både hos närstående och hos kommunens vård- och omsorgspersonal.

Texten uppdaterad 2021-03-24

 • Demensprogram

  Kommunen har tagit fram ett program som fungerar som ett stöd och underlag för hur man i kommunen ska arbeta med personer med demenssjukdom

 • Demenssjuksköterska

  Kommunens demenssjuksköterska arbetar med information, stöd och handledning för närstående och personal och är delaktig i demensutredningar.

 • Eternellen

  Dagverksamheten Eternellen bedrives på Hagagården varje vardag kl. 9-15. Verksamheten vänder sig till invånare i Alingsås kommun som bor hemma och har en konstaterad demenssjukdom. Aktiviteter som erbjuds är exempelvis promenader, musik, matlagning och socialt umgänge. Eternellens personal ger även stöd till närstående.

  Ansökan till dagverksamheten sker via kommunens biståndshandläggare.

 • Fridhem

  Träffpunkt Fridhem bedrivs på Hagagården varje torsdag kl. 9-15. På Fridhem finns utrymme för en verksamhet för 6 personer och aktiviteterna kan vara till exempel promenader, spelaktiviteter, musik och socialt umgänge.

  Här finns bland annat tillgång till det fina rummet ”Fridhem” som är möblerat enligt en stil som för tankarna tillbaka till 50-60 talet. Man ska ha en utredd demenssjukdom för att få en plats i denna verksamhet.

  Platserna är inte biståndsbedömda.

 • Stödperson vid demenssjukdom

  Vi erbjuder personer med demenssjukdom och anhöriga en personlig stödperson. Syftet är att erbjuda råd och information i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet och på ett enkelt sätt ge kunskap om vilka stödinsatser det finns att få.

  Stödpersonen är utbildad demensundersköterska med spetsutbildning i demens och har goda kunskaper om vilken hjälp som finns för personer med demens och deras anhöriga.

  Det är avgiftsfritt att ha en stödperson och det krävs inget biståndsbeslut. Stödpersonerna gör även hembesök.

Per-Olof Åström

NULL

Demenssjuksköterska, Förebyggandeenheten

Biståndshandläggare

NULL

Myndighetsavdelningen, Myndighetsavdelningen