Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Demens

Demensvården i kommunen syftar till att ge en god omsorg om personen, att stödja närstående samt att öka kunskapen om demenssjukdom, både hos närstående och hos kommunens vård- och omsorgspersonal.

Texten uppdaterad 2021-12-14

 • Demensprogram

  Kommunen har tagit fram ett program som fungerar som ett stöd och underlag för hur man i kommunen ska arbeta med personer med demenssjukdom

 • Demenssjuksköterska

  Kommunens demenssjuksköterska arbetar med information, stöd och handledning för närstående och personal och är delaktig i demensutredningar.

 • Eternellen

  Dagverksamheten Eternellen bedrives på Hagagården varje vardag kl. 9-15. Verksamheten vänder sig till invånare i Alingsås kommun som bor hemma och har en konstaterad demenssjukdom. Aktiviteter som erbjuds är exempelvis promenader, musik, matlagning och socialt umgänge. Eternellens personal ger även stöd till närstående.

  Ansökan till dagverksamheten sker via kommunens biståndshandläggare.

 • Stödperson vid demenssjukdom

  Vi erbjuder personer med demenssjukdom och anhöriga en personlig stödperson. Syftet är att erbjuda råd och information i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet och på ett enkelt sätt ge kunskap om vilka stödinsatser det finns att få.

  Stödpersonen är utbildad demensundersköterska med spetsutbildning i demens och har goda kunskaper om vilken hjälp som finns för personer med demens och deras anhöriga.

  Det är avgiftsfritt att ha en stödperson och det krävs inget biståndsbeslut. Stödpersonerna gör även hembesök.

Per-Olof Åström

NULL

Demenssjuksköterska, Förebyggandeenheten

Biståndshandläggare

NULL

Myndighetsavdelningen, Myndighetsavdelningen