Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våld och hot

För att få stöd och råd från kommunen är det framförallt socialtjänsten som du kontaktar vid våld, övergrepp och brott. På kvällar och helger kontaktar du socialjouren.

Viktigt!

  • våga fråga om du misstänker att någon är utsatt för våld eller beter sig våldsamt
  • våld är förbjudet enligt svensk lag, uppmana att polisanmäla 
  • barn som lever i våld är utsatta för våld, kontakta socialtjänsten
  • den som utövar våld är ansvarig för det våld som förekommit
  • våldsamt beteende går att förändra

Tanja Mattsson

NULL

Avdelningschef Vuxna, Avdelning Vuxna, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen