Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Journummer för försvunna barn

Om ett barn försvinner finns ett specifikt larmnummer för detta ändamål.

Texten uppdaterad 2020-06-04

Ring 116 000

Kostnadsfritt att ringa dygnet runt. SOS Alarm tar emot samtal om försvunna barn och vidarebefordra samtalen till ansvariga myndigheter, exempelvis polis och socialtjänst.

Mer om journumret

Avsikten med journumret är att polisen ska kunna agera skyndsamt för att spåra och hitta det försvunna barnet. Anhöriga ska vid behov kunna få kontakt med andra aktörer, exempelvis med socialtjänsten och frivilligorganisationer, som kan bistå familjen med mer specifika råd och med stöd av olika slag.

Journumret är kostnadsfritt och tillgängligt dygnet runt för dem som behöver stöd. Dessutom ska tjänsten vid behov kunna ge stöd till olika myndigheter som utreder fall med förvunna barn. 

Läs mer om numret och bakgrunden till att det finns på SOS Alarms webb under tillhörande information.

Alingsås kommun