Våld, övergrepp, brott

För att få stöd och råd från kommunen är det framförallt socialtjänsten som du kontaktar vid våld, övergrepp och brott. På kvällar och helger kontaktar du social beredskap. Kontaktinformation finns på sidan Akut hjälp.

Viktigt!

  • våga fråga om du misstänker att någon är utsatt för våld eller beter sig våldsamt
  • våld är förbjudet enligt svensk lag, uppmana att polisanmäla 
  • barn som lever i våld är utsatta för våld, kontakta socialtjänsten
  • den som utövar våld är ansvarig för det våld som förekommit
  • våldsamt beteende går att förändra

Vad är våld?

Våld är varje handling, riktad mot en person, som genom att skada, smärta, skrämma eller kränka, får den personen att göra något mot sin vilja. Handlingen kan också få personen att avstå från att göra något den vill.

Fysiskt våld

Det våldsamma, respektlösa beteendet kan komma till uttryck på olika sätt. Fysiskt våld är nog det våld vi först tänker på. Det är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som skadar och orsakar  fysisk smärta.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är nedvärderande ord och olika ordlösa beteenden som riktas mot en person och som syftar till att kränka personen eftersom beteendet angriper personens människovärde. Hot av olika slag, kontroll av andras förehavanden och begränsningar av personens rörelsefrihet är psykiskt våld. Barn som tvingas leva med att en förälder utsätts för våld är utsatta för psykiskt våld.

Angrepp på djur som blir skrämmande för vittnen är också psykiskt våld.

Sexuellt våld

När någon blir tvingad till att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja eller delta på ett sätt som är oförenligt med personens mognad är det fråga om sexuellt våld.

Materiellt våld

När aggressivitet riktas mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet på ett sätt som skapar oro och rädsla är det materiellt våld. 

Ekonomiskt förtryck

Ett annat uttryck för våld är olika former av ekonomiskt förtryck. Några exempel är att tvingas delta i ekonomiska olagligheter, att inte få del av den gemensamma ekonomin och att få skulder överförda på sig på ett orättfärdigt sätt.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld är ett patriarkalt våld som utmärker sig genom att flera i familjen står  bakom våldet. Våldets syfte är i första hand att kontrollera kvinnors sexualitet och planeras och utförs ofta kollektivt. Även pojkar kan utsättas för kontroll och hot.

Gärningspersonerna är inte nödvändigtvis en nuvarande eller tidigare partner, utan kan även vara familjemedlemmar eller andra medlemmar av gemenskapen. Forskning visar ett samband mellan religiositet och hedersrelaterat våld och förtryck, dock finns inget samband mellan våldsutövandet och någon specifik religion.

Nyttiga länkar

Institutet mot hedersförtryck