Catharina Johansson, vård- och äldreomsorgschef

Unikt samarbete i demensvården

Ett Sverigeunikt samarbete mellan Alingsås kommun och den idéburna organisationen Bräcke Diakoni ska förbättra demensvården i Alingsås kommun. Avtalet, som träder i kraft 1 oktober, ska skapa en vårdkedja för att höja livskvaliteten bland äldre.

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är ett partnerskap där en ideell eller idéburen organisation lanserar en idé för kommunen – för att sedan ingå ett ömsesidigt partnerskap. Tidigare har det använts en del vad gäller flyktingboenden och liknande verksamheter. Men för första gången i Sverige har Alingsås kommun och Bräcke diakoni nu skrivit avtal om ett IOP- samarbete inom demensvård. En enig nämnd och ett enigt kommunfullmäktige har tagit beslut om att genomföra samarbetet.

- Det känns väldigt spännande, säger Anders Sandberg (S), ordförande i vård- och äldreomsorgsnämnden i Alingsås kommun.

- Bräcke har kommit med en idé om att erbjuda en samägd vårdkedja för äldre personer med inriktning mot demens; och tar då med allt från fortsatt drift av äldreboendet Ginstgården, till hemtjänst, sjuksköterskekontakt, vårdcentral, förebyggande arbete genom bland annat demenscafé - och dessutom ska kompetensutvecklingen av personal säkras upp genom Bräckes delägarskap i Ersta Sköndal Högskola, berättar Catharina Johansson, chef för vård- och äldreomsorgsförvaltningen.