Snabbare och säkrare trygghetslarm

Snabbare och säkrare larm med bättre övervakning. Det var målsättningen med att byta ut alla analoga trygghetslarm till digitala. Och Alingsås kommun har klarat målsättningen: att genomföra skiftet före nyår.

- Arbetsbelastningen har varit hård under hösten, men det känns väldigt bra  att vi har lyckats ta oss i mål. Nu har våra brukare tryggare och driftssäkrare larm, säger Susanne Sandberg, IT-samordnare på vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun.

De digitala larmen går fram snabbare, nu tar det högst fem sekunder jämfört med upp till 40 sekunder för de analoga larmen. Larmet testas dessutom automatiskt varje minut. De analoga larmen, som belastade brukarens telefonledning, testades en gång per dygn och då kunde det ta upp till ett dygn innan man upptäckte att larmet slutat fungera. De analoga larmen går dessutom sönder lätt vid exempelvis åska.

Alingsås kommun är en av de kommuner i landet som når upp till regeringens mål att digitalisera alla trygghetslarm före årsskiftet. Syftet med teknikskiftet är att öka säkerheten och tryggheten. Analoga trygghetslarm i kombination med nya digitala kommunikationsnät innebär en risk för att larmsignalen faller bort och inte når fram till larmcentralen.