Hanna Andersson och hennes sjuksköterskekollegor toppar kommunens trivselsiffror.

Sjuksköterskor kommunens mest nöjda medarbetare

Nu har svaren på årets medarbetarundersökning presenterats. Resultatet visar på ökad trivsel. Många är nöjda med sin närmaste chef. Bäst av alla trivs kommunens sjuksköterskor.

- Ett mycket glädjande resultat, säger Fredrik Forsberg, avdelningschef för hälso- och sjukvården inom vård och äldreomsorgsförvaltningen.

Resultatet från årets medarbetarenkät för kommunens anställda visar att nöjd-medarbetarindex ökat från 3,7 (2015) till 3,8 (2016). Medarbetare anger särskilt höga värden på att arbetet känns meningsfullt och att man lär nytt och utvecklas i sitt arbete. Även i år anser medarbetarna i stor utsträckning att man ser positivt på olikheter på deras arbetsplats.

Enkäten visar också att medarbetare är väldigt nöjda med sina chefer, där ledarskapet får höga betyg även i år. Särskild nöjda yrkesgrupper är sjuksköterskor och chefer, då de påvisar bland de högsta NMI-värdena i årets medarbetarenkät. Sjuksköterskorna ett totalt NMI-värde på 4,13 och för chefer är motsvarande siffra 3,94.

- Vi har all anledning att vara stolta över vad vi lyckats åstadkomma. Detta är ett mycket bra resultat trots att vi har mycket att göra, vilket visar att hög arbetsbelastning och trivsel på arbetsplatsen inte alltid har en korrelation. Detta är dock färskvara, och kräver uthållighet och fortsatt arbete med arbetsmiljön i fokus, säger Fredrik Forsberg. Han tror att framgången till stor del beror på enhetschefernas och den administrativa stabens ansträngningar.

- Tillsammans med personalen så jobbar de hårt varje dag med att skapa en bra miljö för att kunna utföra sitt viktiga och ibland mycket komplexa arbete, säger Fredrik Forsberg.

Agneta Kärvling, enhetschef för sjuksköterskorna i norra delen av kommunen ser siffrorna som ett kvitto på ett långsiktigt arbete.

- Kul! Vi har jobbat mycket med att hitta lösningar och att se det positiva istället för att bara se problemen och det arbetssättet har slagit igenom, säger