Rösta fram årets eldsjäl

För sitt stora engagemang för personer med kognitiva funktionsvariationer så har Margareta Frost-Johansson nominerats till utmärkelsen Årets eldsjäl. Var med och rösta fram Margareta!

Det är Samhall som står bakom utmärkelsen Årets eldsjäl external link, för att uppmärksammar de som går i bräschen för personer med funktionsnedsättning och bryter deras utanförskap på arbetsmarknaden. Margareta Frost-Johansson nomineras för sitt mångåriga engagemang, där hon bland annat varit med och utveckla flera framgångsrika appar, som tagits fram för att göra livet bättre och mer glädjerikt för målgruppen.

Apparnas funktioner kretsar bland annat kring mat och rörelse och de har blivit populära. De framgångsrika MatGlad-apparna har till exempel laddats ner över 200 000 gånger. MatGlad hjälper användaren att på egen hand planera sin måltid och handla och laga mat. Något som naturligtvis bidrar till en ökad självkänsla hos en person som kanske inte tidigare haft den möjligheten.

Kokboksappen TAKK-för-maten är ett annat verktyg som Margareta arbetar med att utveckla. Genom bilder, filmsekvenser, text och tal är tanken att appen ska göra matlagningen tydligare.

Ytterligare ett par appar är GoGlad som uppmuntrar till fysik aktivitet och som vi idag använder inom daglig verksamhet i kommunen, och appen Mat Musik Minnen som används på äldreboenden.

Margareta arbetar som utvecklingsledare för Hushållningssällskapet Väst och har i sin roll ett tätt samarbete med kommunen. Bland annat har hon tillsammans med LSS boenden utbildat MatGlad ambassadörer.

Här kan du rösta på Margareta Frost-Johansson: https://visavagen.samhall.se/nominerade/margareta-frost-johansson/