Kartläggning av arbetsförmåga - Kunskap, Aktivitet, Framåt!

Samordningsförbundet Insjöriket har tillsammans med arbetsmarknadsenheterna och stöd- och försörjningsenheterna i Alingsås och Härryda kommun beviljats medel från Leader Insjörike för att bedriva projektet ”Kunskap, aktivitet, framåt! Kartläggning av arbetsförmåga”.

 
Perioden pågår från 1 oktober 2018 till 30 september 2020. Under hela projekttiden skall minst 100 personer fått stöd från insatsen. Projektet syftar till att ge den enskilde rätt stöd i vägen mot arbete/studier eller att stöd att få rätt hjälp från myndigheterna.
 
Projektets vänder sig främst till individer som har försörjningsstöd och som är i behov av att få stöd i att få mer kunskap gällande sin arbetsförmåga. Prioriterade är kvinnor i ålder 18-29 med hemmavarande barn men i mån av plats är andra individer som uppbär försörjningsstöd välkomna. Projektet använder sig av vedertagna metoder inom arbetsterapi och fysioterapi för att finna ut vad den enskilde deltagaren klarar av samt vilket stödbehov som föreligger. Samverkan skall ske med vården i de fall det finns behov av detta. För de individer som behöver arbetsträna för att få rätt förutsättningar för att på sikt nå en egenförsörjning skall stöd till detta erbjudas.
 
Det är handläggare på stöd- och försörjning i respektive kommun tillsammans med den enskilde deltagaren som initierar en kontakt med projektet.
För att veta mer om projektet i din kommun vänd dig till:
 
Lena Sylvén, Arbetsmarknadskoordinator Arbetsmarknadsenheten
lena [dot] sylven [at] alingsas [dot] se, 0734-269589
 
Cecilia Wihlborg, Samordnare Arbetsmarknadsenheten
cecilia [dot] wihlborg [at] alingsas [dot] se, 0322-616157