Många människor som står tillsammans och ler

Nöjda deltagare i daglig verksamhet

Brukarundersökningen visar att deltagarna blir väl bemötta, känner att jobbet är viktigt för dem och är helt nöjda med sin dagliga verksamhet.
  • 98 % upplever att de får ett bra bemötande
  • 86 % är helt nöjda med sin dagliga verksamhet
  • 91 % känner att jobbet är viktigt för dem
  • 96 % svarade på enkäten

Om undersökningen

Hösten 2014 undersökte Alingsås kommun hur deltagarna i daglig verksamhet trivdes och hur de upplevde kvaliteten i verksamheterna.

Undersökningen genomfördes i form av enkät med frågor om trivsel, självbestämmande, trygghet, bemötande och utvecklingsmöjligheter. Syftet med undersökningen var att få brukarnas perspektiv på kvaliteten i verksamheterna.
Samtliga 170 deltagare i daglig verksamhet fick möjlighet att svara, antingen muntligt, skriftligt eller genom juridisk företrädare/god man. Alla svar registrerades anonymt.

Resultatet används i verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete och redovisas för alla deltagare under året och vid brukarråd. Daglig verksamhet planerar att göra undersökningen vart tredje år.

Kontakt

Har du frågor om undersökningen eller om daglig verksamhet i Alingsås kommun är du mycket välkommen att kontakta enhetscheferna för daglig verksamhet. 

Kontakta enhetscheferna