Susanne Sandberg

Nattlig tillsyn med trygghetskamera

Nattlig tillsyn utan att bli väckt. Den möjligheten får nu ett antal vårdtagare i Alingsås. Nu startar ett pilotprojekt som erbjuder tillsyn på natten via digital fjärrtillsyn med trygghetskamera.

- Det är ett led i valfriheten, att våra vårdtagare ska kunna välja inom sitt biståndsbeslut, säger IT-samordnaren Susanne Sandberg som leder projektet.

Projektet vänder sig bara till de vårdtagare som enbart har tillsyn på natten, inte de som får någon annan insats. Idag innebär tillsynen att personal kommer på en viss tid på natten och går in i sovrummet och kontrollerar att personen ligger i sin säng. Det är inte helt ovanligt att vårdtagaren, eller deras friske maka/make vaknar av besöket. De får nu möjlighet att välja att få en trygghetskamera installerad där personalen går in och tittar vid samma tidpunkt som de skulle gjort hembesöket. Om personen inte ligger i sin säng, tittar man igen efter 20 minuter. Om hen inte är i sängen då heller, eller om tekniken fallerar, görs hembesök i vanlig ordning. Mellan kontrollerna är kameran låst och inga filmer kan sparas.

- Som vårdtagare kan man när som helt välja att avbryta projektet och få hembesök i stället, säger Susanne Sandberg.

Projektet genomförs i liten skala, kommunen har leasat fem övervakningskameror under projekttiden. 

- Det kommer inte att innebära någon besparing men kan ge en viss effektivisering. Miljöbelastningen kan också bli mindre genom minskat bilåkande, säger Susanne Sandberg.

Pilotprojektet pågår i sex månader och därefter ska det utvärderas.