För dig som är utsatt för våld

Socialtjänsten

Till Socialtjänsten kan du vända dig med frågor, för att få råd eller för att få hjälp och stöd i en akut situation. Du har här möjlighet att samtala med någon om din situation, både i den akuta situationen och under längre tid. Du får också information om andra verksamheter dit du kan vända dig. Här kan du få hjälp med skyddat boende, hjälp att kontakta polis och sjukvård, akut ekonomisk hjälp mm.

Även om det känns svårt och du inte vet vad du behöver för hjälp, kan det lätta att samtala med någon. Vi har sekretess.

Utväg Södra Älvsborg

Telefon 0703-20 19 49

Utväg erbjuder stöd och behandling till kvinnor och män som blir utsatta för våld i nära relation eller till den som har ett vålds- och aggressionsproblem. Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld. Utväg, Kirsi Dufva, e-post: kirsi [dot] dufva [at] vgregion [dot] se

Kvinnojouren Olivia

Telefon 0322-137 65

Kvinnojouren Olivia hjälper utsatta kvinnor på många olika sätt. Det kan vara praktiska bekymmer, information om dina rättigheter, tid för samtal och vägledning och stöd i kontakter med myndigheter. De erbjuder även skyddat boende. Läs mer på deras hemsida  www.kvinnojourolivia.se

Brottsofferjouren (BOJ)

Telefon 0322-63 97 97

BOJ i Alingsås hjälper dig med olika brottsofferfrågor. Förutom telefon når du dem även på e-post info [at] alingsas [dot] boj [dot] se

Vårdcentral, jourcentral, primärvård

Du kan vända dig till din vårdcentral för rådgivning, stöd och behandling om du är utsatt för våld i nära relationer. Är inte vårdcentralen öppen så finns akutmottagning. 

Mer information på sidan Akut hjälp

Polisen

Ring 114 14 och begär polisen i Alingsås

Till Polisen kan du som är utsatt för våld och därmed ett brott  vända dig för en polisanmälan

Läs mera på www.polisen.se

Kvinnofridslinjen

Telefon 020-50 50 50

Det är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Den har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Läs gärna mer

www.utvag.com

www.kvinnofridslinjen.se - Nationell stödtelefon

www.nck.uu.se - Nationellt centrum för kvinnofrid