Här kan du få hjälp och stöd

Är det akut, ring alltid 112

För att göra en polisanmälan, ring 114 14.

Socialtjänsten/Socialförvaltningen

Socialtjänsten har kunskap och erfarenhet av att möta vuxna och barn som är utsatta för våld. Vi kan hjälpa med stöd och skydd. Ring växeln, telefonnumret finns i kontaktfältet.

Är det akut kan du på kvällar och helger ringa Socialjouren, se numret i kontaktfältet.

Brottsofferjouren Alingsås

Brottsofferjouren erbjuder samtal och information till dig som brottsoffer.

Telefon 0322-63 97 97 
E-post info [at] alingsas [dot] boj [dot] se 
www.brottsofferjouren.se

Unga relationer

Unga relationer är en webbsida och stödchatt till dig som är utsatt för eller utövar våld. Den vänder sig till unga upp till 20 år.

www.ungarelationer.se

BRIS

Bris finns för barn - där kan du prata, mejla eller chatta med en vuxen.

Telefon 116 111
www.bris.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen kan du ringa till dygnet runt. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Webbsidan finns på flera språk.

Telefon 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Kvinnojouren Olivia

Kvinnojouren Olivia erbjuder stöd och rådgivning. Du kan vara anonym.  

Telefon 0322-137 65
E-post olivia [dot] alingsas [dot] [at] roks [dot] se
www.kvinnojourolivia.se

Tjejjouren Olivia

Tjejouren har en chatt måndagar kl 18–20. Det finns även möjlighet till stödsamtal.

www.tjejjouren.se/olivia
E-post tjejjourenolivia [at] gmail [dot] com

RFSL Stödmottagning

Stödmottagningen vänder sig till HBTQ-personer som är utsatta för våld och kränkningar.

Telefon 020-34 13 16
E-post stod [at] rfsl [dot] se (stod [at] rfsl [dot] se
)
www.rfsl.se/verksamhet/stod/rfsls-brottsofferjour/

Utväg Södra Älvsborg

Utväg erbjuder samtal för dig som är utsatt för eller utövar våld.

Telefon 0707-16 09 29
Mån–fre kl 08:00–08:30
www.utvag.com

Vårdcentral, jourcentral, primärvård

Du kan vända dig till din vårdcentral för rådgivning, stöd och behandling om du är utsatt för våld i nära relationer. Är inte vårdcentralen öppen så finns akutmottagning. 

Mer information på sidan Akut hjälp