Råd, stöd och behandling

Med Alingsås kommun som huvudman

  

Samtal och lek – SOL, gruppverksamhet för barn

  

Return öppenvård

Return öppenvård är en mottagning för vuxna med alla typer av missbruk eller beroenden. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

Return - kontakt och mer information

Socialförvaltningens enhet för vuxenstöd

Sidenvägen 7 D
Anmälan, ansökan och information via telefon (växel): 0322-61 60 00
Be att få prata med Vuxenenheten.

Annan huvudman - utanför kommunen

Spelberoendes förening Göteborg

Telefon: 031-704 14 41, Jour: 031-704 14 42
Möte måndagar kl 18.30–20.30
Besöksadress: Masthuggsliden 4, Göteborg