Råd, stöd och behandling

Med Alingsås kommun som huvudman

  

Return öppenvård

Return öppenvård är en mottagning för vuxna med alla typer av missbruk eller beroenden. Vi erbjuder även stöd till anhöriga.

Return - kontakt och mer information

Vuxenenheten, Socialförvaltningen

Sidenvägen 7 F
Anmälan, ansökan och information via telefon (växel): 0322-61 60 00
Be att få prata med Vuxenenheten.

Annan huvudman - utanför kommunen

Spelberoendes förening Göteborg

Telefon: 031-704 14 41, Jour: 031-704 14 42
Möte måndagar kl 18.30–20.30
Besöksadress: Masthuggsliden 4, Göteborg