Hälso- och sjukvård

Vårdcentraler och öppenvårdsmottagningar
   

Medpro Clinic Noltorps vårdcentral

Telefon: 0322-65 15 00

Ängabo vårdcentral

Drogtester och motiverande samtal, körkortsutredningar, i vissa fall fördelning av spärrmedicinering.
Telefon: 0322-153 70

Sörhaga vårdcentral

Drogtester och motiverande samtal. Fördelning av spärrmedicinering och körkortsutredningar i vissa fall.
Telefon: 0322-22 65 53 eller 0322-22 65 50

Sollebrunn vårdcentral

Drogtester och motiverande samtal, fördelning av spärrmedicinering och körkortsutredningar.
Telefon: 0322-837 71

Sävelången familjeläkare och barnavårdscentral

Drogtester samt körkortsutredningar.
Telefon: 0322-22 98 00

Vårdcentralen centrum - Bräcke diakoni

Drogtester, motiverande samtal, fördelning av spärrmedicinering, nedtrappning av mediciner, körkortsutredningar. Avsökning/scanning genom frågeformulär som AUDIT eller biokemiska markörer.
Telefon: 0322-28 01 50

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Alingsås

För patienter under utredning för eventuell diagnos, alternativt fastställd psykiatrisk diagnos. Fördelning av spärrmedicinering i vissa fall, körkortsintyg och provtagningar på inskrivna patienter. Arbetar inte med den direkta beroendeproblematiken inom öppenvården, utan hänvisar till lämpligaste instans.
Telefon: 0322-22 65 70

Ungdomsmottagningen

För tjejer och killar upp till 25 år. Hjälp med preventivmedel, underlivshälsa, graviditetstest och test för könssjukdomar. Erbjuder samtal om relationer, droger, sex och samtalstöd om du är trött och nedstämd. Har tystnadsplikt.

Besöksadress: Gustav Adolfsgatan 7, Alingsås
Telefon: 0322-63 93 61

Sjukhus
   

Södra Älvsborgs sjukhus i Borås (SÄS)

Beroendeavdelning

Telefon: 033-616 27 20, 033-616 27 52

Öppenvård

För patienter med psykiatrisk diagnos med beroendeproblematik. Utredning, abstinensbehandling och läkemedelsnedtrappning.
Telefon: 033-616 27 58

Alingsås lasarett

Fördelning av spärrmedicinering, abstinensbehandling och drogtester när patienten ligger inne och efterfrågar det, eller om det behövs för vården.
Telefon: 0322-22 60 00