Missbruk, beroende

Råd och stöd till vuxna personer

Har du problem med missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger? Eller känner du någon som har det? Ta kontakt med enheten för vuxenstöd.

I Alingsås kommun finns stöd och hjälp som du kan vända dig till direkt utan att först träffa en socialsekreterare - se information om Return öppenvård och Vuxenfältarna i menyn till vänster.

Om du vill ha hjälp med annan behandling för att komma ifrån ditt missbruk kan du ta kontakt med Socialförvaltningens Vuxenstöd. Där kan du lämna en ansökan om stöd. Då får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av behandlings- och stödinsatser och bedömer vilken hjälp du kan få. Exempel på hjälpinsatser som kräver ansökan är: kontaktperson, extern öppenvårdsbehandling och behandlingshem. Alla kontakter med socialtjänsten och våra insatser är avgiftsfria, men du kan få betala en egenavgift på behandlingshem eller för hemtjänst.

Akut avgiftning - medicinsk behandling

Hälso- och sjukvården ansvarar för akut avgiftning och medicinsk behandling. Information om hälso- och sjukvård finns i menyn till vänster.

Brukarorganisationer

Det finns flera organisationer som verkar för personer som har beroende- och missbruksproblematik och för deras anhöriga. I vänstermenyn finns information om självhjälpsgrupper, kamratstödsföreningar och anhörigstöd.

Dricker du för mycket?

Har du börjat fundera över dina alkoholvanor? Testa din alkoholprofil eller kontakta någon av självhjälpsgrupperna per telefon eller via Internet.

Alkoholprofilen  - ett webbtest som drivs av IQ.

Information om andra hjälp- och stödorganisationer finner du i vänstermenyn.

Råd och stöd till unga

Vi erbjuder råd- och stödsamtal i frågor som rör riskbruk, missbruk och beroende av alkohol eller narkotika. Erbjudandet gäller alla personer som är 13–18 år och bosatta i kommunen, och deras föräldrar. Du bestämmer själv om du i din kontakt med oss väljer att ta med dina föräldrar eller inte. Självklart är även oroliga föräldrar välkomna att kontakta oss. 

Fältgruppen

Kontakt med fältsekreterare (Fältgruppen) är helt kostnadsfri. Du kan själv välja om du vill vara anonym eller inte. Du kan kontakta Fältgruppen och prata med oss eller lämna meddelande – vi lyssnar av inkomna meddelanden varje dag och ringer upp dig. 

Fältgruppen är en del av socialtjänsten i Alingsås kommun och har tystnadsplikt men även anmälningsplikt. Tystnadsplikten innebär att det du berättar för oss stannar hos oss. Anmälningsplikten innebär att vi måste kontakta socialtjänst/föräldrar om vi misstänker att någon far illa. Om vi måste gå vidare med något som du berättat för oss i förtroende, pratar vi först med dig.