Nyttiga länkar för konsumenter

För rådgivning i frågor som gäller bank, försäkring, el, telefoni och Internet, samt köp gjorda i Europa – ring respektive rådgivningsbyrå eller skicka epost.

 

Konsumenternas vägledning om bank och försäkring
Opartisk vägledning och information utan någon kostnad.
Telefon 0200-22 58 00, vardagar 09.00–12.00

Konsumenternas energimarknadsbyrå
Självständig byrå som informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör energimarknaden. Rådgivningen är kostnadsfri.
Telefon 08-522 789 50, vardagar 09.00—12.00

Telekområdgivarna
Opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter - om abonnemang för TV, telefoni och bredband.
Telefon 08-522 767 00, vardagar 09.00—12.00

Konsument Europa
ger råd och information inför ett köp i ett annat EU-land eller efter köpet om köpet inte blev vad man tänkt sig.
Telefon 054-19 41 51
Telefontider vardagar 09.00—12.00, måndagar även 13.00–16.00

Konsumentverket
har till upgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Här hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Hit kan du också vända dig för att anmäla företag som säljer farliga produkter, har oskäliga avtalsvillkor eller marknadsför sina varor/tjänster på ett vilseledande eller felaktigt sätt.

ARN - Allmänna reklamationsnämnden
är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att opartiskt och kostnadsfritt pröva konsumenttvister.

Råd & Rön
är en kommersiellt oberoende tidning där du kan hitta oberoende tester, belysande artiklar, nyheter, svarta listan och mycket annat.

Bilprovningen
Datainspektionen
Fastighetsmäklarinspektionen
Kronofogden
Hyresgästföreningen
Hyresnämnden
Livsmedelsverket
MRF - Motorbranschens riksförbund
Om boende
Post- och telestyrelsen
Sveriges konsumenter
Testfakta
Trygg E-handel
Villaägarnas riksförbund