Konferens om hedersrelaterat våld och förtryck

Under onsdagen den 7 november arrangerade Socialförvaltningen och länsstyrelsen i Västra Götaland en heldagskonferens på Estrad inom området hedersrelaterat våld och förtryck.
Runt 200 personer från polisen, skolan, socialtjänsten, frivillighetssektorn, primärvården och andra berörda yrkesgrupper, såväl från Alingsås som andra kommuner i länet, samlades för att lyssna på föredrag från experter på nationell nivå kring ämnet hedersrelaterat våld och förtryck.
 
Deltagarna hade möjlighet att engagera sig och hade under andra delen av konferensen chans att ställa frågor till en panel som bestod av yrkesverksamma inom socialtjänst, kvinnojour och nationella kompetensteamet.
 
– Det är viktigt att baskunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck finns bland de yrkesgrupper vi har bjudit in för att snabbt kunna se signaler och tidigt kunna jobba med frågorna, säger Disa Hansson, utvecklingsledare/samordnare våld i nära relationer på socialförvaltningen som tillsammans med länsstyrelsen arrangerade konferensen.
  

Våga fråga och prata om hedersrelaterat våld och förtryck

 
Karin Alvermalm, förvaltningschef på socialförvaltningen, inledde konferensen där hon bland annat tog upp vikten av att träffa tjänstepersoner från hela länet som jobbar med liknande frågor för att kunna ta tillfället i akt att nätverka, bredda sin kompetens kring ämnet samt dela erfarenheter och kunskaper med varandra. Alvermalm pratade även om hur viktigt det är att våga fråga, något Eva-Lotta Pamp, ordförande i socialnämnden, som även deltog under dagen är inne på. 
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­– Vi har ett stort behov av mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck för att kunna hjälpa dessa utsatta kvinnor och flickor. Vi måste våga prata om dessa svåra frågor och våga fråga om vi misstänker att någon kan vara utsatt, säger Eva-Lotta Pamp.
 

Hjälp finns att få

 
Socialförvaltningen arbetar systematiskt med våld i nära relationer och konferensen är en del av den handlingsplan som har tagits fram som ett led i arbetet för att kunna förebygga våld i alla dess former. 
 
– Ett framgångsrikt samarbete gör att vi blir duktiga på att se de utsatta, vilket öppnar fler dörrar. Känner man som enskild individ till att andra har fått hjälp, vågar man själv söka hjälpen, avslutar Karin Alvermalm.
 
Om du är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende, kontakta socialförvaltningen på 0322 – 61 60 00 (växel).
 
Mer information om våld i nära relationer finns samlat här