Informationsmaterial för att uppmärksamma våld i nära relation

Socialförvaltningen har i en kampanj tagit fram informationsmaterial för att bild och text berätta vilket stöd som finns om man utsätts för våld i en nära relation och för att uppmuntra att söka hjälp.

Kampanjen, i form av broschyr, affisch, visitkort och film, kommer att synas på offentliga platser och i sociala medier och är ett led i kommunens arbete med att motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

På Alingsås kommuns Facebooksida finns en film särskilt framtagen för ändamålet med syfte att nå så många som möjligt. För att se filmen klicka på länken: https://www.facebook.com/alingsaskommun/videos/879497172389458/

Är du själv eller någon du känner utsatt för våld i en nära relation, tveka inte att kontakta Socialtjänsten på 0322-61 60 00 (växeln). Du har rätt till samma stöd oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion, ålder och funtkionsförmåga. Glöm inte att det aldrig är ditt fel och att du är värd att må bra.

Läs mer här: https://www.alingsas.se/omsorg-hjalp/vald-overgrepp-brott/vald-i-nara-relationer/ar-du-utsatt-vald-i-en-nara-relation