Information om coronaviruset covid-19, uppdaterad 12/3.

Alingsås kommun följer händelseutvecklingen gällande utbrottet av coronavirus covid-19.

Alingsås kommun följer alla de rekommendationer som Folhälsomyndigheten ger efter att det höjt risken för allmän smittspridning av coronaviruset covid-19 till mycket hög. 

Det betyder att vi:

  • Avråder från icke nödvändiga besök på särskilda boenden. Har du lindriga symptom på luftvägsinfektion ska du avstå helt från besök.  
  • Avråder alla våra verksamheter från att anordna sammankomster eller tillställningar med ett deltagarantal som överstiger 50 personer. Det är en åtgärd som är något skarpare än det nationella förbudet mot sammankomster med över 500 deltagare. Detta kommer att innebära inställda evenemang, vilket kan ske med kort varsel. Rekommendationen gäller de sammankomster som kommunen arrangerar, i övrigt gör alla arrangörer sin bedömning utifrån regeringens förbud mot sammankomster med över 500 personer.
  • Avråder vår personal från att i tjänsten åka på konferenser och andra sammankomster som överstiger 50 deltagare.
  • Uppmanar alla att ta sitt personliga ansvar för att minimera risken för spridning genom att stanna hemma från arbete, förskola och skola och undvika sociala kontakter även vid lindriga symptom på luftvägsinfektion. Symptom att vara extra vaksam på är torrhosta, feber och andningsbesvär.
  • Arbetar med vår personalplanering för att våra verksamheter ska kunna fortsätta även vid en större samhällsspridning. 
  • Har en arbetsgrupp som träffas två gånger per dag för att uppdatera oss om läget, ta del av ny information samt fatta eventuella beslut om åtgärder.

Slopad karensdag

Regeringen har i veckan fattat beslut om att tillfälligt slopa karensdagen. Det gäller med omedelbar verkan i till att börja med en dryg månad. Det innebär att det finns ett stort personligt ansvar att dels hålla sig hemma för att förhindra smitta och dels arbeta som vanligt om man är symptomfri.

Vi får också rapporter om ryktesspridning i smittans spår och vi vill därför påminna om vikten av att vara källkritisk när man tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier.

För allmänna frågor om viruset kan man ringa telefonnummer 113 13. Detta för att numret 1177 endast ska användas för sjukdomsfrågor.

Du som söker information om coronaviruset och hur man bör agera hittar saklig och säkerställd fakta på dessa webbsidor:

Smittskyddet Västra Götaland 

Folkhälsomyndigheten  Frågor och svar om Covid-19

1177.se  om coronaviruset

Krisinformation.se 

Västra Götalandsregionens informationssida