Projekt Kunskap, aktivitet, framåt!

Samordningsförbundet Insjöriket har tillsammans med enheterna för arbetsmarknad och stöd- och försörjning i kommunerna Alingsås och Härryda beviljats medel från Leader Insjörike för projektet ”Kunskap, aktivitet, framåt! Kartläggning av arbetsförmåga”. Projektet pågår från 1 oktober 2018 till 30 september 2020. Under projekttiden skall minst 100 personer få stöd. Projektets syfte är att ge den enskilde rätt stöd på vägen mot arbete/studier eller stöd för att få rätt hjälp från myndigheterna.

Projektet vänder sig främst till personer som har försörjningsstöd och som är i behov av stöd och kunskap om sin arbetsförmåga. Kvinnor i åldern 18–29 år med hemmavarande barn prioriteras, men andra som får försörjningsstöd är välkomna i mån av plats.

Projektet använder vedertagna metoder inom arbetsterapi och fysioterapi för att finna ut vad den enskilde deltagaren klarar av samt kartlägga stödbehov.  Samverkan med vården sker vid behov. För personer som behöver arbetsträna för att få förutsättningar att på sikt bli egenförsörjda ska stöd till detta erbjudas.

Det är handläggare på enheten för stöd- och försörjning i respektive kommun tillsammans med den enskilde deltagaren som initierar en kontakt med projektet.

För att veta mer om projektet i Alingsås kommun vänd dig till
ladyfrance [dot] mulumba [at] alingsas [dot] se (Lady France Mulumba)
Telefon: 0322-61 70 37