Alingsås kommuns Funktionshinderstrateg

Alingsås kommuns Funktionshinderstrateg, arbetar med bemötande, tillgänglighet, delaktighet och samordning utifrån Policy för funktionshinderfrågor. Samverkan sker med nämnder, förvaltningar, föreningar och näringsliv.

Strategen har en rådgivande funktion för kommuninvånare och föreningar och är samordnare i Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor.