Alingsås kommuns Mänskliga rättighetsstrateg

Alingsås kommuns Mänskliga rättighetsstrateg, arbetar med bemötande, tillgänglighet, delaktighet och samordning utifrån Policy för funktionshinderfrågor. Samverkan sker med nämnder, förvaltningar, föreningar och näringsliv.

Strategen har en rådgivande funktion för kommuninvånare och föreningar och är samordnare i Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor.