Tandvård - särskilt tandvårdsstöd

Du som bestående behöver omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till särskilt tandvårdsstöd. Det innebär att du får tandvård för samma kostnad som övrig sjukvård – med samma rätt till frikort efter 1 100 kr i betalade patientavgifter.

Så här får du ett intyg

Vänd dig till en intygsutfärdare. Det kan exempelvis vara din biståndshandläggare, sjuksköterska eller LSS-handläggare. Om du inte har någon kontaktperson i din kommun, ska du skicka ansökan till Enhet tandvård i Västra Götaland. Bifoga läkarintyg som visar din sjukdom, medicinering och funktionsnivå.

Munhälsobedömning

Har du ett intyg om nödvändig tandvård erbjuds du en kostnadsfri munhälso-bedömning i ditt hem. Det är en enklare kontroll utförd av tandhygienist där tyngdpunkten ligger i att ge råd till dig, anhörig eller vårdpersonal.

Länk till Enhet tandvård i Västra Götaland

Har du frågor tag kontakt med MAS i kommunen via kommunens växel, telefon: 0322-61 60 00.