Hälso- och sjukvård, rehabilitering i Alingsås kommun

Rehabilitering kan erbjudas till dig som är inskriven i den kommunala hemsjukvården och som är i behov av rehabilitering. Detta sker oavsett om du bor i ditt eget hem, på en korttidsplats eller i något av våra boenden.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster) bedömer behovet och utför ibland behandlingen eller träningen för att återfå eller behålla funktioner. Oftast handleds arbetsterapibiträde, fysioterapeutbiträde och vårdpersonal i att utföra behandling och träning. På så sätt får du möjlighet att leva ett självständigt och aktivt liv.

Kontaktuppgifter

Arbetsterapeuter: 0322-61 67 86. Telefontid 8.00-9.30. Övrig tid telefonsvarare.

Fysioterapeuter: 0322-61 68 17. Telefontid 8.00-9.30. Övrig tid telefonsvarare.

Personliga hjälpmedel

Personliga hjälpmedel är en del i rehabiliteringen och förskrivs vid behov. Har du hemsjukvård är det vår rehabiliteringspersonal på Kvarnbackens Rehab som hjälper dig med de personliga hjälpmedlen.

Om du däremot inte har hemsjukvård och behöver personliga hjälpmedel vänder du dig till din vårdcentral.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, har det övergripande ansvaret för rehabilitering. MAR:s uppgift är att bevaka patientens säkerhet och utveckla kvaliteten inom rehabiliteringsområdet.

Kontakta medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00.

Enhetschef för Rehab

Elisabeth Nyberg
Telefon: 0322-61 62 10
E-post: elisabeth [dot] nyberg [at] alingsas [dot] se

Tillhörande information