Omsorg och hjälp

bild från annonsen om mässan
2017-10-19
Den 23 oktober anordnas seniormässan News 55 Seniorevent i Estrad.
Illustrationsbild inbjudan till Psykiatrins dag
2017-09-29
Välkommen till Psykiatrins dag den 7 november 2017 på Palladium, Nygatan 18 i Alingsås. Fritt inträde - du behöver inte anmäla dig.
2017-09-04
Välkomna till Språkcafé på Alingsås Kulturhus
2017-09-01
Tisdagen den 5 september nystartar vi Alzheimers café.
2016-12-29
Snabbare och säkrare larm med bättre övervakning. Det var målsättningen med att byta ut alla analoga trygghetslarm till digitala. Och Alingsås kommun har klarat målsättningen: att genomföra skiftet före nyår.
2016-12-28
Det blir ingen öppen antagning till de kommunala feriejobben i Alingsås i sommar. Socialnämnden beslöt i september att spara två miljoner på feriejobben, vilket är två tredjedelar av budgeten. De kvarvarande feriejobben kommer att fördelas bland de ungdomar som bäst behöver det.
2016-12-08
Kan du tänka dig ett meningsfullt uppdrag på deltid? Nu är fem barn och ungdomar i behov av kontaktfamilj som de kan besöka ungefär varannan helg.
2016-12-01
Nu har svaren på årets medarbetarundersökning presenterats. Resultatet visar på ökad trivsel. Många är nöjda med sin närmaste chef. Bäst av alla trivs kommunens sjuksköterskor.
2016-11-16
Ökad patientsäkerhet, färre telefonsamtal och minskad pappershantering. För hemsjukvården i Alingsås har digitaliseringen inneburit fördelar för både patienter och anställda. Nu lyfts Alingsås kommuns arbete fram som ett gott exempel i regionen.
2016-10-26
För tredje året i rad hamnar hemtjänsten i Yttercentrum i topp i årets brukarundersökning. 100 procent av de som svarat är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst.
2016-09-27
Nattlig tillsyn utan att bli väckt. Den möjligheten får nu ett antal vårdtagare i Alingsås. Nu startar ett pilotprojekt som erbjuder tillsyn på natten via digital fjärrtillsyn med trygghetskamera.
2016-09-12
Ett Sverigeunikt samarbete mellan Alingsås kommun och den idéburna organisationen Bräcke Diakoni ska förbättra demensvården i Alingsås kommun. Avtalet, som träder i kraft 1 oktober, ska skapa en vårdkedja för att höja livskvaliteten bland äldre.
2011-11-04
Motverka onödig ohälsa var ett samverkansprojekt mellan Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen, 2011-2013. Projektet gav bland annat nya möjligheter för unga med funktionsnedsättning att vara med i fritidsaktiviteter.