hand i hand

Hälso- och sjukvård

När hälsotillstånd eller funktionsnedsättning kräver behandling i hemmet kan du, efter bedömning, bli inskriven i hemsjukvården.

Sjukvårdande insatser dygnet runt

Genom hemsjukvården kan du få hjälp med vissa sjukvårdande insatser, som exempelvis medicinering, omläggning, provtagning och behandling. Dessa insatser ansvarar kommunens sjuksköterskor/distriktssköterskor för. Det finns sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i tjänst hela dygnet. Vid behov kontaktas läkare.

Telefonkontakt med sjuksköterska

Klockan 10-11 varje helgfri vardag har sjuksköterskorna telefontid. Det går också bra att lämna meddelande på telefonsvarare.

Bjärkegården - telefon 0322-61 62 02

Brunnsgården - telefon 0322-61 67 67

Hagagården - telefon 0322-61 61 01

Hemsjögården - telefon 0322-61 63 66

Kvarnbackens korttidsboende - telefon 0322-61 62 26

Tuvegården - telefon 0322-61 63 63

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS, har det övergripande ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården. MAS uppgift är att bevaka patientens säkerhet och utveckla kvaliteten i vården.

För mer information kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, eller enhetschef för sjuksköterskor via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00