Redovisning

Du ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden sänder därför varje år i januari ut blanketter och checklista för bilagor gällande årsredovisningen. Årsredovisningen ska vara insänd till överförmyndarnämnden senast den 1 mars. Det är viktigt att alla verifikationer sparas.

Varje år görs en särskild granskning av vissa årsredovisningar. Granskningen sker genom stickprov. Då ska alla verifikationer lämnas in samt kassaböcker med kvitton från gruppboende eller annat boende med särskilt stöd. Kassaböckerna från gruppboenden ska vara korrekt förda med noteringar om vart pengarna tagit vägen. Gode mannen ska under året granska dessa och se att de stämmer.