Utbildning för god man

På denna sida finns länkar till de utbildningar som för närvarande anordnas i Alingsås för gode män:

Godmansutbildning

Om du fullföljer en utbildning och får ett uppdrag som god man i Alingsås kan du få ersättning för kursavgiften från överförmyndarnämnden.