God man

Du som är sjuk, har försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande kan få hjälp av en god man om du inte själv kan sköta din ekonomi, bevaka dina rättigheter i samhället eller sköta dina personliga angelägenheter. Gode mannen är din företrädare – din förlängda arm. Gode mannen har rätt till arvode för sitt uppdrag. Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap och överförmyndarnämnden som granskar att den gode mannen sköter sitt uppdrag. Att vara god man är ett frivilliguppdrag.

Vad du kan förvänta dig av oss

  • Du bestämmer själv vem som skall vara god man. Om du inte själv föreslagit någon får du alltid träffa den person vi föreslår innan du bestämmer dig.
  • Du får en god man som har genomgått en ekonomisk kontroll före sitt första uppdrag.
  • Du får en god man som har grundläggande kunskaper för uppdraget.
  • När du har bestämt dig för en god man får du ett beslut inom 6 veckor.
  • Vi beslutar om arvodet till den gode mannen enligt fastställda principer
  • Vi granskar årligen gode mannens räkenskaper enligt ett fastställt regelverk

Vad vi förväntar oss av dig

Du tar kontakt med oss när du har frågor eller synpunkter.