Förvaltarfrihetsbevis

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som styrker att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel behöver ett tillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat, eller om du ska vara ansvarig utgivare för en periodisk skrift. Förvaltarfrihetsbevis utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd.

Du som är skriven i Alingsås kommun kan ansöka om förvaltarfrihetsbevis hos Alingsås överförmyndarnämnd.

Ansökan kan ske skriftligen, per telefon eller genom ett personligt besök på anslagna besökstider. Ansökan måste innehålla namn, adress och personnummer.
För att ansöka skriftligen kan du antingen overformyndarnamnden [at] alingsas [dot] se (mejla oss) eller skicka ett brev per post till
Överförmyndarnämnden
Alingsås kommun
441 81 Alingsås

Överförmyndarnämnden skriver ut ett personbevis åt dig, du behöver inte lämna in något sådant själv. Vi kontrollerar därefter att du är folkbokförd i Alingsås kommun, och intygar med en stämpel att du inte är satt under förvaltarskap och skickar hem förvaltarfrihetsbeviset till den adress som anges i personbeviset.

Förvaltarfrihetsbevis utfärdas kostnadsfritt.