Borgerlig begravning

Borgerlig begravning innebär en minnesstund utan jordfästning och utanför kyrkans eller annat samfunds ordning.

En borgerlig begravning har inga färdiga ritualer utan görs upp av de närmast sörjande tillsammans med en begravningsförrättare. Man kan välja mellan ett mycket enkelt, kort och informellt avskedstagande eller en längre ceremoni som innefattar till exempel musik, tal, diktläsning, gemensam sång eller andra inslag som de anhöriga önskar.

Den som leder en borgerlig begravning kallas för officiant eller begravningsförrättare. Han eller hon kan vara vem som helst, men det är vanligt att man väljer någon anhörig, vän eller gammal arbetskamrat till den avlidne. Man kan också anlita en utomstående begravningsförrättare genom en begravningsbyrå.

I en del kommuner finns det begravningsförrättare som kommunen utsett. Alingsås kommunfullmäktige har den 30 mars 2016 beslutat att inte utse några begravningsförrättare.