Ledsagning

Ledsagning är en insats knuten till enklare aktiviteter utanför hemmet. Syftet är att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Ledsagning kan till exempel beviljas för att du ska kunna besöka vänner, gå på bio, delta i fritidsaktiviteter eller bara promenera.

För dig över 65 år se sidan om ledsagning för Vård- & äldreomsorgsförvaltningen.