Händer som sträcks ut mot varann
Foto: istock.com

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som är förälder till ett barn över 12 år med stora funktionsnedsättningar kan få hjälp med att se efter ditt barn under tiden du arbetar; exempelvis före och efter skoltid och under lov.

Kontakt och ansökan

Här kan du lämna ansökan »

Har du frågor om att ansöka om stöd kan du vända dig till Myndighetsavdelningen LSS.

Här finns informationsmöten om LSS som du kan delta i.

Har du frågor om korttidsverksamheten i Alingsås kommun kan du vända dig till enhetschefen för korttidsverksamheten - länk till kontaktuppgifter