Hemtjänst

För dig som har bekymmer med att på egen hand klara ditt dagliga liv i hemmet finns möjlighet att söka hemtjänst.

För mer information se sidan om hemtjänst för Vård- & äldreomsorgsförvaltningen.