Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice syftar till att ge dig som förälder eller anhörig till någon med en funktionsnedsättning egen tid till vila, egna aktiviteter utanför hemmet eller för att kunna ge eventuella syskon lite extra uppmärksamhet. Avlösarservice utförs i det egna hemmet och innebär att en avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden. Avlösningen i hemmet kan ske som regelbunden insats eller vid enstaka tillfällen.