Två män som går på grusväg
Foto: istock.com

Personligt stöd

Du som har funktionsnedsättning och även dina anhöriga kan ha rätt till stöd och hjälp i vardagen. Det kan röra sig om praktisk hjälp i hemmet eller annat stöd för att få vardagen att fungera.

Habilitering och hälsa ger behandling, råd och stöd till dig som är barn, ungdom eller vuxen och som har en bestående funktionsnedsättning. Där finns olika former av hjälp, såsom tolkservice för dig med nedsatt syn och/eller hörsel, och hjälp för dig som behöver habilitering.

Vill du veta mer om vilket stöd du kan få finns informationsmöten om LSS. Du kan också vända dig direkt till enheten för funktionsstöd.
Mer om informationsmöten.