Korttidsvistelse

Du som har funktionsnedsättning kan tillfälligt bo någon annan stans än hemma under en kortare eller längre period. Du kan få nya upplevelser och omväxling i ett korttidshem, i en stödfamilj eller på ett läger. Det kan vara du som behöver byta miljö och träffa andra, eller det kan vara dina anhöriga som behöver vila och avlastning.

Det vanligaste är att korttidsvistelsen sker regelbundet, till exempel en gång i månaden, men det kan också vara vid ett enstaka tillfälle.

Har du frågor om att ansöka om stöd kan du vända dig till Myndighetsavdelningen LSS.

Har du frågor om hur det fungerar på korttidsverksamheten i Alingsås kommun kan du vända dig till enhetschefen för korttidsverksamheten.

Tillhörande information