Reglemente för Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor (KRF)

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige den 10 dec 2014 och finns som bilaga nedan.