besök av sjuksköterska

Hemsjukvård

När hälsotillstånd eller funktionsnedsättning kräver behandling i hemmet kan du, efter bedömning, bli inskriven i hemsjukvården.

För mer information, se sidan om hemsjukvård direkt under Omsorg, hjälp.